dandelion flower seeds

Sorggruppen er for de mennesker, som har mistet en betydningsfuld og nær pårørende, og som ønsker at dele sorgen med andre, der er stillet samme sted i tilværelsen.

 

Højtideligheden i kirken kan opleves omsorgsfuld. Man er omgivet af familie og venner, tabet er nyt endnu, og man ved knapt nok, hvad man kan vente sig. Men tiden herefter kan være svær – det uophørlige fravær, tomrummet, det stikmodsatte af mening, ubarmhjertige øjeblikke. Samtidigt er sorg knyttet til kærlighed og taknemmelighed over det menneske, som nu er mistet.

 

I gruppen fortæller deltagerne på skift og efter behov om de tanker og oplevelser, sorgen giver. Ved at dele og lytte vil vi sammen finde livsmodet igen. Der er tavshedspligt, så alle trygt kan sige, hvad de føler.

 

Hver gang bydes der på kaffe, og der er pause midtvejs.

 

Gruppen er åben for voksne i området Hobro-Mariager. Nye deltagere kan begynde løbende, og man kan afslutte i gruppen, når man ønsker det. Der vil maksimalt være plads til 8 deltagere.

 

Hvis man ønsker at deltage i gruppen, skal man henvende sig til Edith Mark, sognepræst i Mariager, tlf.: 40452950.

 

Gruppen ledes af Edith, som har mange års erfaring med samtaler i grupper.

 

Vi mødes hver anden torsdag i klosteret ved Mariager Kirke fra kl. 16 til kl. 18. 
Første gang er d. 6. januar 2022.

 

Hent folderen om sorggruppen.