Forespørgsel om rundvisning i Mariager kirke henvises til Mariager Boghandel v/Elly Hjort tlf.: 98 54 10 08

 

Der gøres opmærksom på, at kirkelige handlinger altid og ubetinget har forrang fremfor rundvisninger.