Forespørgsel om rundvisning i Mariager kirke henvises til Mariager Turistkontor tlf.: 70271377 eller Mikkel Skovsbo, tlf.: 27612670.

 

Der gøres opmærksom på, at kirkelige handlinger altid og ubetinget har forrang fremfor rundvisninger.