Forespørgsler om rundvisning i Mariager kirke henvises til Mariager turistkontor tlf.:70271377 eller Mikkel Skovsbo, tlf.: 27612670.

 

Der gøres opmærksom på, at kirkelige handlinger altid og ubetinget har forrang fremfor rundvisninger.