Familiegudstjeneste
 
 

 – årets første Familiegudstjeneste. Temaet vil være lys og mørke. Efter gudstjenesten og fællesspisningen skal vi traditionen tro lave Christingles