Studiekreds
 
 

Torsdag den 21. februar vil temaet være ”Gudstjenesten og de to sakramenter” Hvorfor ser en gudstjeneste ud, som den gør? Hvorfor gør vi, som vi gør, i den rækkefølge vi gør det? Hvorfor er der de forskellige bibelske læsninger og bønner, og hvorfor er kirkebønnen efter prædikenen menighedens bøn, når den ikke laves af menigheden og bør den ikke det?

Hvilken grund både teologiske og historisk ligger til grund for den højmesseordning, som vi benytter her i Danmark. Hvilken betydning har det, når man ændre på noget i gudstjeneste – f.eks. at man skal stå op under salmesang. Bør vi ændre noget på gudstjenesten, så den følger med tiden og hvad sker der så? Eller skal vi netop fastholde det ”tidsløse” i gudstjenesten, hvis man kan beskrive den nuværende gudstjeneste, som ”tidsløs”? En diskussion som jo optager hele folkekirken i disse år og hvor der kommer mange forslag på nye højmesseliturgier.

Hvad er Dåb og Nadvers grundlag både teologisk og historisk, og hvorfor følges de af specielle handlinger – korstegn og vand, og brød og vin. Hvad sker der i dåben – sker der en reel forandring ved modtagelsen af syndernes forladelse, eller er den blot et symbol eller en bekendelseshandling? Er der forskel på døbte og udøbte? Hvis ja hvilken, hvis nej - hvorfor er dåben så et sakramente? Hvad sker der i nadveren? Er den blot et symbolsk måltid en tilfældig given søndag, eller er der tale om, at Jesus Kristus selv er til stede – og gør det nogen forskel?

Sted: Konfirmandlokalet

Tids: 19:30-21:30