Menighedsrådsmøde
 
 

Dagsorden findes på hjemmesiden eller i Klostret

Sted: Klostersalen, 1. sal.

Menighedsrådsmøderne er åbne for offentligheden