Skærtorsdag kl. 19:00
 
 

Prædikant: Jacob D. Krogh Rasmussen

Evangelietekst: Matt. 26,1-8

Salmer:

 

Efter gudstjenesten er der lam og brød i kirken.