Orienteringsmøde
 
 

Orienteringsmøde. Ved mødet vil Menighedsrådets formand Preben Andersen orientere over året der er gået i Mariager Kirke samt fremtidsplanerne. Derudover fungerer mødet også som en orientering om det forestående menighedsrådsvalg, som finder sted i efteråret. Så har du lyst til at vide mere om kirkelivet i Mariager og evt. mod på at deltage i meni9ghedsrådsarbejdet, så mød op!