Er barnets forældre ikke gift, skal der inden 14 dage efter barnets fødsel afleveres en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret. Den udfyldes på www.borger.dk