Vielse i det fri

Biskopperne tillod i 2013, som en forsøgsordning, kirkelige vielser udenfor kirkerummet. Til denne forsøgsordning er der dog knyttet forskellige krav.

For det første skal vielsen følge det autoriserede vielsesritual, som bruges i kirken, med fire salmer, bønner, tekstlæsninger og velsignelse.

For det andet er der en række praktiske krav tilknyttet en vielse udenfor kirkerummet. Brudeparret eller organisatoren af vielsen skal sørge for et passende alter og knæfald, samt et klaver/el-klaver til brug for organisten, hvis organisten skal medvirke (El-klaveret skal være tilsluttet strøm af en autoriserede elektriker jf. Organistforeningen), ellers skal der søges for anden musik til de valgte salmer, samt der skal sørges for sanghæfter/salmebøger. Derudover skal det område, hvor vielsen skal foregå være afskærmet fra offentligheden, så offentligheden ikke ved uheld gøres til vidner ved en kirkelige handling, samt at det udvalgte område skal leve op til den ro og ramme, som er en kirkelighandling værdig.

 

I Mariager har vi en flot kirke, som giver den rette ramme omkring alle kirkelige handlinger såvel som gudstjenester.

Her er de praktiske ting, der måtte være behov for til den kirkelige handling og uddannede personale. Men hvis I alligevel ønsker en vielse udenfor kirkerummet bedes i kontakte en af sognepræsterne for en nærmere samtale.

 

Vi gør dog opmærksom på, at vielse i det fri alene er en mulighed for medlemmer af Folkekirken, som er bosat i Mariager sogn.

   

Sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen