Når fredningstiden for gravstedet er udløbet, kan tiden forlænges.

Hvert år i oktober/november mdr. udsendes der breve angående udløb af fredningstider.

 

For medlemmer af folkekirken bosat i kommunen, er fornyelse af gravstedsretten gratis.

 

For ikke-medlemmer af folkekirken skal der betales for fornyelsen.