Ydelser med betaling for en brugsperiode - Gias aftale

Kiste (25 år)

Urne (10 år)

 

Priser pr fredningsperiode

 

                                        Renholdelse    delvis grandækning    grandækning   Blomster

1 kistegravplads -        12.185,71 kr      6.092,85 kr                     10.967,14 kr    5.605,43 kr___

 

2 kistegravpladser -     18.765,99 kr     10.236,00 kr                     15.110,28 kr     9.017,42 kr___ 

 

Mere end 2 pladser-      4.630,57 kr     2.924,57 kr                       3.412,00 kr      2.437,14 kr

ekstra pr. plads___________________________________________________________

 

Urnegravsted -                4.874,28 kr     1.949,71 kr                       4.874,28 kr      2.437,14 kr___

 

Gravsted i plæne

m/bed -                           12.185,71 kr      4.314,06 kr                     12.185,71 kr     5.605,43 kr___

De ovenfor nævnte priser er for en hel fredningsperiode. Der tillægges mdr's pris for det antal mdr.

der gør at fredningstiden slutter med udgangen af et år.

 

Mindeplade i græsplæne (urne):     5.312,33 kr

Anonym urnegravsted:           3.477,16 kr

Anonym kistegravsted:         13.763,76 kr

 

De angivne priser er incl. moms og gældende fra 1. dec. 2018 til 1. dec. 2019