kloluft1
Luftfoto af Mariager Kirkegård 011
Luftfoto af Mariager Kirkegård 003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • I januar bliver den årlige regning sendt ud. Fakturaen bliver sendt til e-boks.
  Har man fravalgt digital post, vil man få fakturaen sendt som brev.
 •  I marts bliver grandækningen taget af gravstederne.

 •  I ugen før påske (alt efter hvordan vejret er, og hvor tidlig påsken falder) plantes der stedmoder planter på gravsteder hvor denne ydelse er tilvalgt.

 •  I april starter renholdelse af gravsteder.

 •  Først i juni plantes der sommerblomster på gravsteder hvor denne ydelse er tilvalgt.

 •  Fra juli starter hækklipning.

 •  I oktober starter grandækning på gravsteder hvor denne ydelse er tilvalgt. Pålægning af gran forventes afsluttet i uge 50 (omkring 10. december)
  Der startes med grandækning i områder på kirkegården hvor der er færrest træer og dermed også blade som skal samles sammen. Som regel i denne rækkefølge: Afd. G - afd. H - afd. A - afd. B - afd. C - afd. D - afd. F og afd. E
  Blade: Nedfalden løv samles i samme rækkefølge som der grandækkes.

 •  I oktober/november bliver fornyelsesbreve sendt ud, hvor gravstederne udløber ved næste årsskifte.

 

Luftfoto af Mariager Kirkegård 048
Luftfoto af Mariager Kirkegård 004