Ydelser med årlig afregning

 

Faktura bliver udsendt i januar til e-boks.

Hvis man har fravalgt digital post, vil fakturaen automatisk blive sendt som brev.

 

Priser pr. år (fra 1. januar - 31. december 2021)

                                        Renholdelse    delvis grandækning    grandækning   Blomster

1 kistegravplads -              558 kr                        308 kr                     507 kr             Kostpris

2 kistegravpladser -          812 kr                         464 kr                     711 kr             Kostpris

Mere end 2 pladser-         203 kr                         161 kr                     153 kr             Kostpris

ekstra pr. plads__________________________________________________________

Urnegravsted -                  558 kr                         308 kr                     507 kr            Kostpris

Kombination plæne/bed 

2 - plads    (afd. G)            610 kr                         308 kr                     507 kr            Kostpris

Ønsker man selv at passe "kombi-gravsted", kommer der en årlig faktura på 250 kr for at kirkegården
slår græsset omkring bed/gravsted.

 

De angivne priser er incl. moms.

Blomster er forårs- og sommerblomster (stedmoder og isbegonier)

 

Alle ydelser faktureres forud 1 gang årligt. 

.