Ydelser med betaling for en brugsperiode - Gias aftale

Kiste (25 år)

Urne (10 år)

 

Priser pr fredningsperiode gældende fra 1. januar - 31. december 2021

 

                                        Renholdelse    delvis grandækning    grandækning   Blomster

1 kistegravplads -        12.605 kr                      7.595 kr                      11.343 kr      5.797 kr

 

2 kistegravpladser -     19.409 kr                     11.312 kr                     15.628 kr      9.326 kr

 

Mere end 2 pladser-      4.790 kr                       4.040 kr                       3.529 kr       2.521 kr

ekstra pr. plads___________________________________________________________ 

 

Urnegravsted -                5.041 kr                      3.038 kr                       5.041 kr       2.521 kr

 

Kombination plæne/bed

2 - plads    (afd. G)        14.950 kr                      7.595 kr                      11.343 kr       5.797 kr

De ovenfor nævnte priser er for en hel fredningsperiode. Der tillægges mdr's pris for det antal mdr.

der gør at fredningstiden slutter med udgangen af et år.

 

Mindeplade i græsplæne (urne):     5.494 kr

Anonym urnegravsted:                   3.859 kr

Anonym kistegravsted:                 14.235 kr

 

De angivne priser er incl. moms