Menighedsrådet valgt fra første søndag i advent 2020 og fire år frem:

Eva Elmose (formand), Fellinghøjvej 1, Hem, 9550 Mariager. Tlf.: 40 40 96 55

Poul Bo Nilsen (næstformand og kasserer)

Helle Qvortrup

Morten Seiling

Bjarne Thomsen

Susanne Riise

Preben Andersen

Edith Mark (sognepræst), Klosterstien 12, 9550 Mariager, tlf. nr. 40 45 29 50

Jacob D. Krogh Rasmussen (sognepræst og kirkebogsførende), Klosterstien 12, 9550 Mariager, tlf. nr. 21 44 10 54

Stedfortrædere:

Anna Hadsund

 

Kirkeværge:

Jens Greve

 

Bygningssagkyndig:

Leif Høgh.

 

Udvalg:

Kirke- og klosterudvalg:

Morten Seiling  (formand)

Preben Andersen

 

Valgbestyrelse:

Helle Qvortrup

 

Diakoniudvalg

Preben Andersen

Edith Mark

 

Aktivitetsudvalg:

 

Børne- og ungeudvalg:

 

Musikudvalg:

 

Kontaktpersoner for personalet:

Jacob Krogh Rasmussen

Eva Elmose