Udlån af Klostersal: Kontakt kirketjener Pia Boisen tlf. 27281945

Læs venligst ”Vedtægter for Mariager Kloster” før booking

 

Vedtægter for Mariager Kloster gældende fra september 2022.

Formål:

Klosterets formål, er at danne ramme om sognets aktiviteter og administration.

Anvendelse:

Mødelokalerne bruges fortrinsvis til kirkelige aktiviteter som f.eks. konfirmandundervisning, kor, studiekredse, højskole og menighedsrådsmøder, samt arrangementer med direkte sammenhæng med kirken, eller i samarbejde med kirken

Mindre mødelokaler:

Præsterne/menighedsrådet kan godkende udlån af til små grupper i forbindelse med sognearbejde.

Lejligheden på 2. sal

Stilles til rådighed for kirkens gæster.

 

Klostersalen
I ledige perioder kan salen udlånes til frivillige foreninger, der er hjemmehørende i Mariager og har et diakonalt, velgørende eller folkeoplysende formål. Lokalet udlånes ikke til politiske arrangementer

Udlån af salen aftales med kirketjenerne, der ved tvivl om et udlån kontakter menighedsrådets repræsentant

En aftale om lån kan normalt kun ske et halvt år før. Menighedsrådet forbeholder sig ret til at afslå en anmodning om lån.
Menighedsrådsmedlemmer og ansatte (8t+) ved kirken kan låne lokalerne til egne familiesammenkomster, under hensyn til kirkelige handlinger. (Der betales halvbrugerpris)

Administration:

Kirketjeneren og præsterne fører klosterets aktiviteter i kirkens kalender.
Kirketjeneren står for udlån, instruktion, tilsyn og udlån af nøgler.


Menighedsrådet fastsætter brugerprisen Klostersalen for et år ad gangen ved budgetlægningen. 2022/23 = 400 kr./pr. gang til dækning af rengøring og forbrug, beløbet indsættes på separat konto.

Regninger til brugerne udstedes af kirketjeneren og opkræves af regnskabsføreren efter anvisning fra kirketjeneren.

Inden lejearrangementet foregår gennemgår kirketjeneren og den ansvarlige for arrangementet husordenen/kontrakten, denne underskrives af begge parter.

Husorden for brugere af Mariager Kloster:

 1. I Klostersalen må der være max. 80 personer.
 2. Rygning er ikke tilladt på ejendommen, med udtagelse af de udvendige afmærkede områder, hvor der er opsat askebæger.
 3. Arrangementslederen er ansvarlig for, at husordenen overholdes samt at brugen afvikles på en måde, der tager hensyn til bygningen og dens inventar samt understøtter kirkens værdigrundlag.
 4. Arrangementslederen er:
 • instrueret i brugen af de tekniske installationer, så som person lift, lys, ventilations- og varmeanlæg, lyd, av-udstyr og musikinstrumenter.
 • blevet gjort bekendt med alarmsystemer, serieforbundne røgalarmer og flugtveje.
 • blevet instrueret i brug af vores rengøringsredskaber og -midler.
 • sat ind i brug af køkkenets udstyr og inventar.
 1. Brug af levende lys begrænses, og kun under konstant opsyn samt i klosterets stager
 2. Anvendte lokaler skal rengøres og udluftes efter brug og afleveres i minimum samme stand og orden som ved ibrugtagning. Rengøring omfatter aftørring af borde samt fejning eller støvsugning.
 3. Møblerne stilles på plads efter brug – løft ikke skubbe (se opstillingsplan).
 4. Ved brug af køkken:
 • Køkkenet må bruges til kaffebrygning og opvarmning af mad samt anretning.
 • Mad, kaffe og drikkevarer skal lejer selv medbringe og fjerne igen.
 • Alt opvask skal ske i den godkendte opvaskemaskine!
 • Alt service m.v. stilles på de anviste pladser, dog kan sidste gang opvask køre færdig og forblive i opvaskemaskinen.
 • Køkkenet rengøres og våde klude og viskestykker hænges til tørre.
 • service der er slået i stykker erstattes efter regning.
 1. Fyldte skraldeposer og andet affald fjernes ved mødets afslutning.
 2. Tjek at der er slukket for kaffemaskine, elkedel og komfur (elstik til kaffemaskiner trækkes ud)
 3. Hvis rengøringen er mangelfuld, vil der blive opkrævet yderligere betaling.
 4. Når bygningen forlades:
 • Husk at låse dør til trappetårnet og at låse lift 1.sal.
 • Ved aftenmøder låses yderdør.
 • Udleveret nøgle lægges i postkassen på bygningens gavl.

Daglig drift:
Kirketjeneren sørger for den daglige vedligeholdelse og opsyn med lokalerne.
Forhallen, med udstilling, er åben daglige fra 8-19 (16) med automatisk låsning. De 3 adgange herfra er aflåst uden for arrangementer.
Alle ansatte og brugere hjælper til med at lokalerne fremtræder rene og ryddelige.

Sidste bruger efter kl. 19 (16) sørger for yderdør (og lift) er aflåst.

Udendørs områder: Fliser, plæne og hæk vedligeholdes af kirkegårdspersonalet. Haven, bedene og bålsted klares af ”Havenisserne”. Højbedene med urter passes af ”lugekonerne” Kontaktperson er udpeget af menighedsrådet.

Pilgrimshuset/Birgittahuset:

Huset er for en årrække overdraget til Birgittaforeningen, som administrer indvendigt vedligehold, brugen og udlejning til pilgrimme. Kirken betaler el og vandforbrug. Huset lukkes ned fra 31.okt til 1 april.

Forelagt menighedsrådet d. 22. nov 2022