Modtagelse af urne:
 
  1. Bedemanden afleverer urnen til kirkegården, hvor urnen skal nedsættes
  2. De pårørende (dødsanmelder) aftaler med bedemanden, at de selv afhenter urnen på krematoriet 

Ved punkt 1 vil pårørende modtage et brev i e-boks, fra kirkegårdskontoret med flg. tekst.:
 
Kontakt venligst kirkegårdspersonalet på tlf. nr. 21480163, for at aftale nedsættelse af afdødes urne.
 
Nedsættelsen kan ske i flg. tidsrum (ikke lørdag, søn- og helligdage):
Mandag – torsdag kl. 8.30 – 15.00
Fredag         kl. 8.30 – 11.30
 
Indtil nedsættelsen, opbevares urnen i kirkens kapel.
 
På dagen for nedsættelsen er flg. gjort klar:
Urnehullet er gravet
Stedet er pyntet med gran/grønt.
 
Som pårørende kan man vælge at mødes med kirkegårdens personale ved kirkens våbenhus, og bære urnen det sidste stykke vej fra kirken til gravstedet.
Eller man kan mødes ved gravstedet, hvortil kirkegårdspersonalet bringer urnen.
 
Selve nedsættelsen kan foretages enten af de pårørende eller af kirkegårdspersonalet.
Kirkegårdspersonalet er med ved nedsættelsen, og forlader gravstedet når urnen er sænket.
Dækning af urnehullet sker når de pårørende har forladt gravstedet.
 
Hvis ingen pårørende ønsker at deltage ved nedsættelsen, meddeles dette kirkegårdskontoret.
 
Ved punkt 2 skal de pårørende kontakte kirkegårdskontoret på tlf. 21480163, for at meddele at de har/vil afhente urnen, og aftale hvilken dato der ønskes urnenedsættelse. 
På den aftalte urnenedsættelses dato, skal kirkegårdspersonalet registrere urnens nr (står på urnens låg eller side).